Support
jck-group
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


ทัวร์ล่องเรือฮอกไกโด

ชื่อสินค้า

ทัวร์ล่องเรือฮอกไกโด 2วัน 1 คืน 9900 เยน

ราคา

0.00 บาท

รายละเอียด

ทัวร์ล่องเรือฮอกไกโด 2วัน 1 คืน 9900 เยน

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ล่องเรือฮอกไกโด

เพิ่มเมื่อ

2016-02-25 17:01:20.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

TOKYO IBARAKI HOKKAIDO ล่องทะเลแปซิฟิกบนเรือสำราญ MOL Ferry 6 วัน 4 คืน

ราคา

54800.00 บาท

รายละเอียด

เดือน มีนาคม : 9 – 13 มี.ค. / 15 – 20 มี.ค. 59 เดือน เมษายน : 21 – 26 เม.ย. 59 เดือน พฤษภาคม : 12 – 17 พ.ค. / 26 – 31 พ.ค. 59 เดือน มิถุนายน : 9 – 14 มิ.ย. / 23 – 28 มิ.ย. 59

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ล่องเรือฮอกไกโด

เพิ่มเมื่อ

2016-03-30 18:22:28.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

TOKYO IBARAKI ประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nokscoot

ราคา

28800.00 บาท

รายละเอียด

เดือน มีนาคม : 13 – 17 มี.ค. /19 – 23 มี.ค. / 22 – 27 มี.ค./ 26 – 31 มีนาคม 2559 เดือน เมษายน : 2 – 7 เม.ย. / 6 – 10 เม.ย. / 9 – 14 เม.ย. /13 – 17 เม.ย./ 16 – 21 เม.ย. 20 – 24 เม.ย./ 23 – 28 เม.ย. / 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 2559

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ล่องเรือฮอกไกโด

เพิ่มเมื่อ

2016-03-30 18:24:07.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ทัวร์ญี่ปุ่น

ชื่อสินค้า

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิคาวะ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES

ราคา

33900.00 บาท

รายละเอียด

30 มี.ค. – 04 เม.ย. 13 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์) 20 – 25 เม.ย. 27 เม.ย. – 02 พ.ค. (วันแรงงาน) 04 – 09 พ.ค. (วันฉัตรมงคล)

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น

เพิ่มเมื่อ

2016-03-25 18:29:45.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

TOKYO – NIKKO – FUJI 6วัน/4คืน BY NOK SCOOT

ราคา

33900.00 บาท

รายละเอียด

กำหนดการเดินทาง 2 – 7 เมษายน 2559 เมืองมรดกโลกนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – น้ำตกเคงอน (ลิฟท์) – คินูกาว่า ภูเขาไฟฟูจิ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ชิซุย เอ้าท์เล็ต -วัดนาริตะซัง – ห้างอีออน

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น

เพิ่มเมื่อ

2016-03-25 18:34:59.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

โตเกียว ฟูจิ(ล่องเรือ) พักหรู 4 ดาว 4วัน/3คืน

ราคา

32900.00 บาท

รายละเอียด

2-5 เม.ย. 59 / 9-12 เม.ย. 59 / 11-14 เม.ย. 59

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น

เพิ่มเมื่อ

2016-03-29 18:32:33.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

Osaka Takayama Arashiyama kyoto 6วัน/4คืน

ราคา

38888.00 บาท

รายละเอียด

22-27 พ.ค 59 23-28 พ.ค 59 25-30 พ.ค 59 26 -31 พ.ค 59 27 พ.ค – 01 มิย 59 29 พ.ค – 03 มิย 59 30 พ.ค – 04 มิย 59 01-06 มิย 59 02-07 มิย 59 04-09 มิย 59 05-10 มิย 59 06-11 มิย 59 07-12 มิย 59 08-13 มิย 59 09-14 มิย 59 10-15 มิย 59 11-16 มิย 59 12

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น

เพิ่มเมื่อ

2016-03-30 18:27:25.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

osaka takayama nagoya 6วัน/4คืน

ราคา

29965.00 บาท

รายละเอียด

22-27 พ.ค 59 23-28 พ.ค 59 25-30 พ.ค 59 26 -31 พ.ค 59 27 พ.ค – 01 มิย 59 29 พ.ค – 03 มิย 59 30 พ.ค – 04 มิย 59 01-06 มิย 59 02-07 มิย 59 04-09 มิย 59 05-10 มิย 59 06-11 มิย 59 07-12 มิย 59 08-13 มิย 59 09-14 มิย 59 10-15 มิย 59 11-16 มิย 59 12

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น

เพิ่มเมื่อ

2016-03-30 18:33:46.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

summer osaka kyoto takayama 6D/4N

ราคา

34900.00 บาท

รายละเอียด

21-26 พฤษภาคม 2559 24-29 พฤษภาคม 2559 28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2559 31 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2559 03-08 มิถุนายน 2559 15-20 มิถุนายน 2559 29 มิ.ย.-4 ก.ค. 2559

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น

เพิ่มเมื่อ

2016-05-27 16:19:16.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

TOKYO FLOWER FINVER [ฟูจิ-โตเกียว] 5 วัน 3 คืน

ราคา

27900.00 บาท

รายละเอียด

11 – 15, 13 – 17, 25 – 29, 27 – 31 พ.ค. 59 01 – 05, 02 – 06, 03 – 07, 07 – 11, 08 – 12, 09 – 13, 10 – 14, 14 – 17, 15 – 19 มิ.ย16 – 21, 17 – 22, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 24 – 28 มิ.ย., 28 มิ.ย. – 02 ก.ค., 29 มิ.ย. – 03 ก.ค., 30

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น

เพิ่มเมื่อ

2016-05-27 16:39:42.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ทัวร์เกาหลี

ชื่อสินค้า

ทัวร์เกาหลี เดือนมีนา 5 วัน 3 คืน “Korea 7 Zap”

ราคา

14900.00 บาท

รายละเอียด

ทัวร์เกาหลี เดือนมีนา 5 วัน 3 คืน “Korea 7 Zap”

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์เกาหลี

เพิ่มเมื่อ

2016-03-04 13:10:25.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เกาหลี นามิ เอเวอร์แลนด์ วัดวาวูจองซา 5วัน/3คืน

ราคา

16900.00 บาท

รายละเอียด

เดือนเมษายน 31 มี.ค.-4 เม.ย., 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13 ,10-14, 11-15, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เดือนพฤษภาคม 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์เกาหลี

เพิ่มเมื่อ

2016-03-29 17:52:34.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5วัน/3คืน

ราคา

17900.00 บาท

รายละเอียด

14-18 เมษายน 2559

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์เกาหลี

เพิ่มเมื่อ

2016-03-29 18:26:56.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เกาหลี Romantic Spring - C 5 วัน 3 คืน (XJ) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ราคา

10900.00 บาท

รายละเอียด

วันที่: 29 มี.ค.-02 เม.ย. 59 10,900.- วันที่: 31 มี.ค.-04 เม.ย.59 13,900.- วันที่: 01-05/ 02-06/ 04-08 เม.ย.59 (วันหยุด วันจักรี ) 13,900.- วันที่: 11-15 เม.ย./ 12-16 เม.ย. 59 (วันหยุด วันสงกรานต์) 25,900.- วันที่: 15-19/ 26-30 เม.ย.

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์เกาหลี

เพิ่มเมื่อ

2016-03-30 18:31:11.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์ สวิต-ยุโรป

ชื่อสินค้า

สแกนดิเนเวีย-สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS

ราคา

59900.00 บาท

รายละเอียด

03-10 พ.ค. // 10-17 พ.ค. // 07-14 มิ.ย. 2559

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ สวิต-ยุโรป

เพิ่มเมื่อ

2016-03-25 18:42:04.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

สแกนดิเนเวีย-เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์ 12 วัน โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS

ราคา

142900.00 บาท

รายละเอียด

08-19,17-28 มิ.ย. // 06-17,13-24 ,14-25 ,18-29 ก.ค. 27 ก.ค.- 07 ส.ค. // 03-15 , 10-21 ส.ค. 2559

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ สวิต-ยุโรป

เพิ่มเมื่อ

2016-03-25 18:46:01.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ทัวร์พิเศษ

ชื่อสินค้า

Hongkong-Singapore 2 in 1 เที่ยว 2 ประเทศ 4วัน

ราคา

18881.00 บาท

รายละเอียด

บินตรงสู่สิงคโปร์ และกลับตรงจากฮ่องกงสู่กรุงเทพฯ รวมบัตรค่าเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ + รวมค่าบัตรดิสนีย์แลนด์

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์พิเศษ

เพิ่มเมื่อ

2016-03-04 13:19:22.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ทัวร์เวียดนาม

ชื่อสินค้า

เวียดนามเหนือ3วัน/2คืน

ราคา

9999.00 บาท

รายละเอียด

ฮานอย- ฮาลองเบย์ *พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ นานาชาติZEN*

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์เวียดนาม

เพิ่มเมื่อ

2016-03-04 13:15:04.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ มุยเน่ชมทะเลทราย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์

ราคา

9900.00 บาท

รายละเอียด

18-20 มี.ค.59 1-3 เม.ย.59 8-10 เม.ย.59 9-11 เม.ย.59 10-12 เม.ย.59 11-13 เม.ย.59 12-14 เม.ย.59 13-15 เม.ย.59 14-16 เม.ย.59 15-17 เม.ย.59 22-24 เม.ย.59 29-1 พ.ค.59 5-7 พ.ค.59 6-8 พ.ค.59 13-15 พ.ค.59 20-22 พ.ค.59 27-29 พ.ค.59

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์เวียดนาม

เพิ่มเมื่อ

2016-03-25 18:37:41.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ทัวร์ ลาว

ชื่อสินค้า

หลวงพระบาง 3วัน/คืน

ราคา

4900.00 บาท

รายละเอียด

หลวงพระบาง 3วัน/คืน

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ ลาว

เพิ่มเมื่อ

2016-03-30 18:38:07.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ทัวร์ ฮ่องกง-มาเก๊า

ชื่อสินค้า

มาเก๋า **อิ่มอร่อยเป๋าฮื้อ ซีฟู้ด+ไวน์แดง และพิเศษขาปู**

ราคา

9889.00 บาท

รายละเอียด

22-24 เมย 59 14-16 พค 59 27-29 พค 59 28-30 พค 59 03-05 มิย 59 04-06 มิย 59

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ ฮ่องกง-มาเก๊า

เพิ่มเมื่อ

2016-03-30 18:40:13.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4วัน/3คืน **อิ่มอร่อยเป๋าฮื้อ ซีฟู้ด+ไวน์แดง**

ราคา

11911.00 บาท

รายละเอียด

10-13 เมย 59 // 06-09 พ.ค.59

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ ฮ่องกง-มาเก๊า

เพิ่มเมื่อ

2016-03-30 18:42:15.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4วัน/3คืน **อิ่มอร่อยเป๋าฮื้อ ซีฟู้ด+ไวน์แดง**

ราคา

11911.00 บาท

รายละเอียด

มาเก๊า..สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดlชมความงามโบสถ์เซนต์พอลl จูไห่..ชมโชว์สุดอลังการ”โชว์หมิงหยวนสาวงามหวีหนี่lช้อปปิ้งกงเป่ยเซินเจิ้นlโชว์ม่านน้ำสามมิติ ฮ่องกง..พระใหญ่นองปิงกระเช้า 360 องศา lช้อปปิ้ง CITY GATE **อิ่มอร่อยเป๋าฮื้อ ซีฟู้ด+ไวน์แดง*

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ ฮ่องกง-มาเก๊า

เพิ่มเมื่อ

2016-03-30 18:44:23.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ทัวร์ สิงคโปร์

ชื่อสินค้า

สิงคโปร์ รวมตั๋ว UNIVERSAL STUDIO นอนโรงแรมหรู4ดาว 3วัน/2คืน

ราคา

13900.00 บาท

รายละเอียด

8-10 เมษายน 2559 10-12 เมษายน 2559 13-15 เมษายน 2559 14-16 เมษายน 2559 15-17 เมษายน 2559 22-24 เมษายน 2559 23-25 เมษายน 2559 29 เมษา-1พค 59 30 เมษา-2 พค 59 5-7 พฤษภาคม 2559 6-8 พฤษภาคม 2559 7-9 พฤษภาคม 2559

หมวดหมู่สินค้า

ทัวร์ สิงคโปร์

เพิ่มเมื่อ

2016-03-30 18:47:34.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
  
ประกาศ
ข้อความโพสต์ล่าสุด
  
ความคิดเห็นล่าสุด
ความคิดเห็นสินค้าล่าสุด


โทร : 094-4825886 อีเมล : jasminenippon@gmail.com